Euro Truck Simulator 2 (TruckersMP) - PC/AT - PL 104 Key (Programmers) - CIELCh Plain (Light) - GRID:240 - HTML/SVG

Video Game Keyboard Database: Keyboard hotkey & binding diagrams for video games and other software.

Euro Truck Simulator 2 (TruckersMP) - PC/AT - PL 104 Key (Programmers) - CIELCh Plain (Light) - GRID:240 - HTML/SVG Video Game Keyboard Database: Keyboard hotkey & binding diagrams for video games and other software. image/svg+xml Cris Michael Horvath Michael Horvath ` ~ 1 ! Wnętrze 2 @ Śledząca 3 # Pionowa 4 $ Dach 5 % tył Okno 6 ^ Zderzak 7 & przód Koło 8 * Kinowa 9 ( kamera Następna 0 ) - _ = + Backspace Tab w pobliżu Pokaż graczy Q W Gaz E Ę ę silnik Włącz R Radio T trailer Connect Y czat Otwórz U Podnieś I rozdzielczej deski Tryby O Ó ó wcze ostrzega- Światła P Wycieraczki [ { lewo Migacz w ] } prawo Migacz w \ | Caps Lock A Ą ą w lewo Skręć S Ś ś wsteczny Hamulec + D w prawo Skręć F awaryjne Światła G garażami Zarządzaj H Klakson J długimi światłami Mrugaj K światła Długie L Ł ł świateł Tryby ; : retarder Zwiększ ' " retarder Obniż Enter akcję Potwierdź LShift Wyższy bieg Z Ż ż X Ź ź C Ć ć Tempomat V B silnika Hamulec N Ń ń klakson Wysoki M świata Mapa , < . > / ? RShift bieg Wyższy LCtrl Niższy bieg Alt Space ręczny Hamulec AltGr RCtrl bieg Niższy Insert Delete Left w lewo Skręć Home End Up Gaz Down wsteczny Hamulec + Page Up stacja iejsza wcześn- Radio Page Dn stacja następna Radio Right w prawo Skręć NumLk Home 7 lewo patrz w Wnętrze Left 4 lewo patrz w Wnętrze End 1 / w lewo Patrz Up 8 środek patrz Wnętrze 5 środek patrz Wnętrze Down 2 Ins 0 doradcy drogowego Następna strona * w prawo Patrz PgUp 9 prawo patrz w Wnętrze Right 6 prawo patrz w Wnętrze PgDn 3 Del . - + Enter Esc główne Menu F1 grę Wstrzymaj F2 Lusterka F3 HUD tryb Następny F4 świateł kontrola Pełna F5 myszką Kontrola F6 nawigacji Strona F7 dostawy Strona F8 ciężarówki Strona F9 lub wyłącz włącz Czat F10 shot Screen- F11 imiona wyłącz Włącz- F12 shot Screen- PrtScr SysRq ScrLk zapis Szybki Pause Break grę Zatrzymaj LSuper RSuper Menu Shift Ctrl Alt Caption Lowcase Upcase Vehicle Controls Route Advisor Movement Multiplayer Mod Camera Game Controls © CC BY-SA VGKD

Keyboard Combinations

 
NumLock + 4=Interior camera display
 
NumLock + 9=Interior camera display

Mouse Controls

 
RMB + move mouse=Move camera

Console Commands

/pm <message>=private message
/reply <message> or /r <message>=reply for last private message (sent/received)
/players=amount of players online
/report=reporting player, who is doing illegal stuff