Minecraft - PC/AT - PL 104 Key (Programmers) - CIELCh Plain (Light) - GRID:241 - HTML/SVG

Video Game Keyboard Database: Keyboard hotkey & binding diagrams for video games and other software.

Minecraft - PC/AT - PL 104 Key (Programmers) - CIELCh Plain (Light) - GRID:241 - HTML/SVG Video Game Keyboard Database: Keyboard hotkey & binding diagrams for video games and other software. image/svg+xml Daniel Michael Horvath Michael Horvath ` ~ 1 ! wyboru nr Slot paska 2 @ wyboru nr Slot paska 3 # wyboru nr Slot paska 4 $ wyboru nr Slot paska 5 % wyboru nr Slot paska 6 ^ wyboru nr Slot paska 7 & wyboru nr Slot paska 8 * wyboru nr Slot paska 9 ( wyboru nr Slot paska 0 ) - _ = + Backspace Tab Lista graczy Q przedmiot Upuść W przodu Idź do E Ę ę Ekwipunek R T czat Otwórz Y U I O Ó ó P [ { ] } \ | Caps Lock A Ą ą lewo Idź w S Ś ś tyłu Idź do D prawo Idź w F w rękach przedmiot Zamień G H J K L Ł ł Postępy ; : ' " Enter LShift Układaj przedmioty Skradanie / Z Ż ż X Ź ź wyboru pasek Załaduj C Ć ć wyboru pasek Zapisz V B N Ń ń M , < . > / ? komendę Wpisz RShift Układaj przedmioty LCtrl Sprint Alt Space Skok / latanie AltGr RCtrl Insert Delete Left Home End Up Down Page Up Page Dn Right NumLk Home 7 Left 4 End 1 / Up 8 5 Down 2 Ins 0 * PgUp 9 Right 6 PgDn 3 Del . - + Enter Esc główne Menu F1 HUD Przełącz F2 ekranu Zrób zrzut F3 systemowe Informacje F4 cienie Wyłącz F5 widok Przełącz F6 on/off Stream F7 stream Pause F8 F9 F10 F11 fullscreen Przełącz na F12 PrtScr SysRq ScrLk Pause Break LSuper RSuper Menu Shift Ctrl Alt Caption Lowcase Upcase Inventory Movement Chat Camera Game Controls © CC BY-SA VGKD

Keyboard Combinations

 
Space=When double-tapped, toggles Fly Mode (Creative only).

Mouse Controls

 
X-axis=Turn left/right.
 
Y-axis=Look up/down.
 
Scroll wheel=Scroll through quick bar.
 
LMB=Attack creature. Destroy block.
 
MMB=Pick block.
 
RMB=Use item. Place block.